Voorwaarden

PRAKTIJKREGLEMENT FasciaAtelier

 Algemeen

Binnen het FasciaAtelier werken wij als (gespecialiseerde) fysio-/ Manueeltherapeuten. Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Waar wij verwachten dat dit u ten goede komt, werken wij ook samen met andere zorgverleners. De contactgegevens vindt u op de locaties of op de website www.fasciaatelier.nl.

Het praktijkreglement is van toepassing op al onze diensten. Wij kunnen deze altijd aanpassen. De meest actuele versie vindt u op onze website. Wij raden u daarom aan deze regelmatig te raadplegen.

Eigendommen en aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade aan of diefstal van uw eigendommen.

Hygiène

Wij vragen u om uw eigen badlaken mee te nemen. Als u in de oefenzaal gaat trainen vragen wij u om schone binnensportschoenen te dragen.

 Inhoud en duur van een behandeling

De inhoud en duur van een behandeling kan verschillen. De behandelaar bepaalt op basis van uw situatie wat noodzakelijk is. Als u hierover vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met uw behandelaar.

 Klachten en verbetervoorstellen

Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen. Als u desondanks ontevreden bent of een klacht heeft, dan vragen wij u om dit aan te geven bij ons of via de website. Wij nemen uw klacht serieus. Uw klacht zal worden behandeld volgens de richtlijnen van onze beroepsvereniging KNGF: Geschillencommissie Fysiotherapie – de Fysiotherapeut

Wij horen het graag als u tevreden bent of verbetervoorstellen voor ons heeft. 

Kwaliteit

Uw zorg staat bij ons hoog in het vaandel. Mede daarom zijn wij geregistreerd in het BIG-register en staan wij ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register van beroepsvereniging KNGF of Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

 Privacy

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, registreren wij uw administratieve en medische gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In aanvulling op de AVG heb wij een privacyverklaring opgesteld, die u terugvindt op onze website.

  • U heeft het recht om uw gegevens in te zien.
  • Behalve uw behandelaar hebben ook andere werknemers van onze organisatie zoals collega-behandelaars, waarnemers, stagiaires en administratieve medewerkers toegang tot uw gegevens. Zo kunnen wij onze zorgverlening aan u verbeteren. Het is mogelijk uw dossier te laten afschermen. Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij uw behandelaar.
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u daarvoor toestemming verleend.
  • Als u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens zijn omgegaan, dan kunt u dit via onze klachtenregeling kenbaar maken.

Wij vragen u om ons steeds de meest actuele gegevens te verstrekken en ons op de hoogte te houden als deze wijzigen. U geeft ons toestemming voor het opslaan van uw gegevens in een beveiligde omgeving voor gebruik voor (para-)medische, administratieve of commerciële doeleinden.

Tarieven

Wij kunnen de tarieven altijd wijzigen. De tarieven kunt u vinden op de website.

 Tijdig afmelden

Als een afspraak van uw kant niet door kan gaan, vragen wij u dit minimaal 24 uur van te voren aan te geven. In alle andere gevallen kunnen wij de voor u gereserveerde tijd bij u in rekening brengen. Dit wordt niet vergoed door uw verzekeraar.

Verzekering

U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de zorgverlening. Wij adviseren u daarom om vooraf na te gaan of – en in hoeverre- u hiervoor verzekerd bent. Wij heb geen afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars waardoor u direct aan ons de kosten van de behandeling voldoet en zelf verantwoordelijk bent voor het vergoed krijgen van de behandeling door uw zorgverzekeraar.  

 Voorschriften en aanwijzingen

U wordt geacht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van onze medewerkers.

 Voorwaarden betaling

  1. De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de (behandel-)overeenkomst tussen u als cliënt en ns als zorgverleners.
  2. Voor uw en ons gemak wordt de betaling direct na de behandeling afgehandeld. U kunt met pin betalen. De factuur krijgt u mee/ wordt per mail doorgestuurd, zodat u deze kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.
  3. Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar de kosten niet of gedeeltelijk vergoed. U betaalt de kosten van de behandeling dan zelf.
  4. Mochten wij gebruik (gaan) maken van een extern factoringsbedrijf, dan zullen de betalingsvoorwaarden van dit factoringsbedrijf prevaleren.

 Waarneming

Om de continuïteit van uw behandeling zo goed mogelijk te waarborgen, kan het zijn dat collega’s voor elkaar waarnemen tijdens vakanties, studie of ziekte. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Voor bepaalde beroepsopleidingen kunnen wij een erkend stageadres zijn. Wij bieden studenten de mogelijkheid om stage te lopen onder begeleiding van een supervisor die hen begeleidt en adviseert bij onderzoek en behandeling. Het kan zijn dat een stagiaire uw onderzoek of behandeling bijwoont of (deels) uitvoert. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat altijd bij uw behandelaar aangeven.