Fascia & Fasciatherapie

Fascia‘ is latijn voor bindweefsel. Het is een zeer gevoelig weefsel waar wij voor het grootste deel uit bestaan.  De aanpassingsmogelijkheden van het lichaam (lees: bindweefsel) is zeer groot. Bindweefsel is leidend bij het kunnen bewegen, de uitvoer van lichaamsprocessen, het verdelen van krachten, voeding van weefsel en het ervaren van het lichaam.  

Bij Fasciatherapie (Methode Danis Bois) wordt het hele lichaam in ogenschouw genomen. Als Fasciatherapeut beïnvloed je het bindweefsel zodat het beter kan gaan functioneren. Zo ontstaat er een gunstig effect op bijvoorbeeld de doorbloeding, de ontspanning van weefsels, het stressregulerend systeem, de afvoer van vocht en mede daardoor op de beweeglijkheid en toegankelijkheid van het lichaam. Het zelfregulerend en zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd. 

Met zachte maar doeltreffende manuele technieken (op de behandelbank), leren voelen wat er beweegt en beweging kun je dit bereiken. Door daarna zelf verder te bewegen kan het effect behouden blijven en uitgebouwd worden. Het is geen passieve benadering. Het gaat om de samenwerking tussen therapeut en cliënt. 

Welke klachten:

  • Lichamelijke klachten als bewegingsproblemen, pijn, arthrose, overbelasting
  • Functionele klachten als ademhalingsproblemen, hoofdpijn, spanningsklachten, SOLK of chronische pijn, stressgerelateerde klachten
  • Circulatiestoornissen als oedeem, doorbloedingsproblemen
  • Klachten als gevolg van zware aandoeningen zoals kanker, Covid-19

Meer weten over Fasciatherapie (MDB)? Kijk op fascia.be